http://draaiorgelmaastricht.nl/

Porezni dužnici splitsko dalmatinska županija fizičke osobe

Red. brIme i prezimeŽupanija, grad/općinaGodina rođenjaMjesto p...1MIRKO RAPIĆSPLITSKO‑DALMATINSKA,TROGIR1956PLANO2PAL LEKAJSPLITSKO‑DALMATINSKA,HVAR1962HVAR3MIRKO UGLJEŠIĆSPLITSKO‑DALMATINSKA,SUPETAR1957SUPET...View 98 more rows Red. br. Ime i prezime, Županija, grad/općina, Godina rođenja, Mjesto prebivališta/boravišta, Dug poreza na dodanu vrijednost, Dug poreza na dobit, Dug poreza i ... Županija, grad/općina, Mjesto sjedišta pravne osobe, Dug poreza na dodanu vrijednost ... DALMACIJAVINO D.D. U STEČAJU, SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT, SPLIT ... Red. br. Ime i prezime, Županija, grad/općina, Godina rođenja, Mjesto prebivališta/boravišta, Dug poreza na dodanu vrijednost, Dug poreza na dobit, Dug poreza i ... Nov 3, 2019 — Najveći dužnik među pravnim osobama, odnosno tvrtkama u Splitsko-dalmatinskoj županiji potpuna je nepoznanica. Oct 31, 2020 — Na samom vrhu popisa koji Porezna uprava objavljuje svake godine 31. ... Među fizičkim osobama koji obavljaju djelatnost prvo je ime i dalje ... Nov 3, 2019 — Yong Lin iz Segeta Donjeg preklani je bio 11. na listi hrvatskih poreznih dužnika, a ove godine je osvojio je prvo mjesto u Splitsko- ... Sep 21, 2018 — Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik ... U smislu ove Odluke, dužnikom se smatra fizička osoba koja ne obavlja ... Nov 7, 2021 — Porezna uprava objavila je godišnju listu dužnika na kojoj se nalazi 37.619 tvrtki, fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost i građana koji ... Nov 5, 2020 — Koliko god se te liste nazivalo sramnima za dužnike kod kojih neki ... Slično je i u Splitsko-dalmatinskoj županiji, gdje među fizičkim ... Apr 12, 2021 — Tijekom prošlosti porezni dužnici mogli su biti izloženi ... U tom smislu pravne i fizičke osobe akontiraju svoju poreznu obvezu, ... Sep 13, 2018 — Pravni temelj za otpis dugova fizičkim osobama je Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama ... SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA. GRAD SINJ. Jan 25, 2021 — u Splitsko – dalmatinskoj županiji. ... U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje imaju. Feb 9, 2021 — Vlastiti prihodi državnog, županijskog i gradskog odnosno općinskog ... Poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe za uplate ... ZAGREB, 31. srpnja 2012.(Hina), Porezna uprava Ministarstva financija objavila je popis pravnih osoba, obrtnika i građana, čiji su porezni dugovi državi ... by E Zgrebec · 2018 — Kada je porezni obveznik fizička osoba, kao jedinica oporezivanja ... kao i broj dužnika, a slijedi Splitsko-dalmatinska županija. by H Filipović · 2017 · Cited by 2 — Porezni dug državi samo za fizičke osobe koje obavljaju ... objavila listu poreznih dužnika o neplaćanju poreznog duga državi pa je zbog toga manji. Ovaj Plan dostavlja se Splitsko - dalmatinskoj županiji radi usklađivanja razvitka ... (u daljnjem tekstu: fizičke osobe) te pravne osobe registrirane u ... porezni dužnici zadarska županija fizičke osobe. dv ivana brlić mažuranić slavonski ... osluka o.dodjeli aufinaciranih kredita zupanija splitsko dalmatinska ... Feb 2, 2020 — OBRAČUN DOPRINOSA I POREZA NA DRUGI DOHODAK KOJI PODLIJEŽE ... KAMATE NA ZAJMOVE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA . ... Otok (Dalmatinski). Nov 4, 2019 — Porezna uprava je objavila novu listu dužnika sa dugom većim od 100 ... Među 600 najvećih dužnika u Splitsko-dalmatinskoj županiji našao se ... Oct 6, 2016 — SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA ... ODGOĐENA POREZNA IMOVINA ... Dani zajmovi fizičkim osobama odnose se na dane zajmove igračima uz kamatnu ... Nov 11, 2021 — Porezna uprava objavila je popis poreznih dužnika, među kojima je i 31 pravni subjekt iz Varaždinske županije. Obrada podataka obavljena je ... VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA. Upravni odjel za gospodarstvo, obnovu i razvoj. I N F O R M A C I J A o stanju gospodarstva. Vukovarsko-srijemske županije. Pretraga podataka porezne uprave sa olakšanim pretraživanjem. Naime, u definiciju poslovni subjekti spadaju i fizičke osobe koje obavljaju ... Splitsko-dalmatinska - 6291 (od toga pravne 2583, obrtnici 3708) postupku provjere Povjerenstvo traži od Porezne uprave. ... Splitsko-dalmatinsku županiju imenuje osoba koja istovremeno nije u radnom odnosu u toj ustanovi ... Podaci o službi i osobi zaduženoj za kontakt . ... Industrijski put bb, 21 315 Dugi Rat, Splitsko-dalmatinska županija, Republika Hrvatska. Jan 3, 2013 — Poslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe pri ... po nagodbi s dužnicima, ... SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA. porezni dužnici splitsko dalmatinska županija fizičke osobe. Črnja Tours - razno - page 5 - Črnja tours, Rovinj. črnja tours About. The company Črnja tours, ... stope), hrvatskim ratnim vojnim invalidima, te fizičkim osobama koje obavljaju ... Proračuni lokalnih jedinica na području Splitsko–dalmatinske županije. porezni dužnici splitsko dalmatinska županija fizičke osobe. koliko kombinacija ima loto 7 od 39. besplatna nagradna igra. dječji kreveti akcija. porezni dužnici splitsko dalmatinska županija fizičke osobe. austrija. loto 6 45 kolo 45. dječji krevetići akcija · biokovo · huawei y6 2019 ... mogućnost posebne prilagodbe s obzirom na osobe s poseb- nim potrebama, ... iz Zagreba 19%, Splitsko-dalmatinske županije 11%, Zagrebačke 10%,. nagodba s dužnikom koji nije fizička osoba ili povezana osoba u postupku sanacije ... Splitsko-dalmatinska županija, Šibensko-kninska županija i Varaždinska ... Feb 2, 2015 — HR4510010051740951935 SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA ... Ako fizička osoba porezni obveznik od nesamostalnog rada (po-. Nov 30, 2018 — Taj porez, koji se plaća po ležaju, ne može biti manji od 150 ni veći od ... ravnatelja Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije koju je ... ponude fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada zagreba ... Zatim slijede Splitsko-dalmatinska županija ( 922,5 milijuna kuna ) ... Što se tiče poreza (PDV) koji se plaćaju za potrošnju ... medijski najizloženija osoba zadnjih mjeseci? ... ja Splitsko dalmatinske županije. Mar 29, 2013 — Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama. 17.000,00. 43.000,00. 253. 385. Izvanredni rashodi. 105.000,00. 105.000,00.
Bing Google