http://draaiorgelmaastricht.nl/

Izvadak iz zemljišne knjige poreč

Uputa: Nakon što odaberete ZK odjel i Glavnu knjigu moći ćete unijeti podatak o ... oznaku katastarske čestice kako je ista upisana u zemljišnoj knjizi. Zemljišne knjige su javne knjige u koje se upisuju podaci o pravnom stanju nekretnina ... Zemljišna knjiga sastoji se od glavne knjige i zbirke isprava. Ministarstvo pravosuđa i uprave. Pregled glavne knjige · Pregled knjige položenih ugovora · Pregled statusa predmeta · O nama. Državna geodetska uprava. Zemljišne knjige Preglednik zemljišnih knjiga. Uvid u Središnju bazu podataka zemljišnoknjižnih odjela općinskih sudova u Republici Hrvatskoj. KONTAKT. Voditeljica odjela Snježana Čanković, dipl. ing. geod. Obala Maršala Tita 4 52440 Poreč Tel: (052) 703 280. Fax: (052) 703 288 DIGITALNE ZEMLJIŠNE KNJIGE Uvid u e-izvadak iz zemljišnih knjiga. UREĐENA ZEMLJA - NACIONALNI PROGRAM SREĐIVANJA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA ... prijepis/izvod iz posjedovnog lista ili izvadak iz Baze zemljišnih podataka ... u zemljišnu knjigu po službenoj dužnosti u posjedovnici zemljišne knjige ... ... Izvod/prijepis iz posjedovnog lista ili izvadak iz Baze zemljišnih podataka) ... Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra - ZIS OSS. Najčešća pitanja i odgovori s područja zemljišnih knjiga. ... Što je to izvadak iz zemljišne knjige (vlasnički list, gruntovni izvadak, zemljišnoknjižni ... Službeni zemljišnoknjižni izvadak iz zemljišne knjige ( z.k. izvadak, gruntovni izvadak) izdaje se u gruntovnici (zemljišnoknjižnom odjelu/zemljišnik) ... Mar 3, 2021 — ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL POREČ - PARENZO ... Potvrđuje se da ovaj izvadak odgovara stanja zemljišne knjige na datum 03.02.2021. Sep 16, 2020 — ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL POREČ - PARENZO ... Potvrđuje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljišne knjige na datum 15.09.2020. ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL POREČ - PARENZO Stanje na dan: 16.04.2020. ... 17 Uredbe o Tarifi sudskih pristojbi - Za izvatke iz zemljišnih knjiga (NN br. Druge Izmjene i dopune proračuna Grada Poreča za 2005. godinu........... 1059 ... Odluka o sufinanciranju katastra nekretnina i obnove zemljišne knjige za. Na temelju izvatka iz zemljišne knjige sklapaju se svi pravni poslovi vezani uz nekretnine (ugovori o darovanju, kupoprodaji, zalogu); izvadak kao dokaz ... 2. izvadak iz zemljišne knjige (Općinski sud u Poreču – Zemljišnoknjižni odjel),. 3. posjedovni list (Područni ured za katastar Poreč),. ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL POREČ - PARENZO. Stanje na dan: 20.07.2020. ... Katastarska općina: 3237480, POREČ - ETAŽNA KNJIGA ... IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE. Preuzimanje prostornih podataka · Preglednik. © 2021 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Podaci. Pretraživanja. Rezultati. ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL POREČ - PARENZO. Stanje na dan: 20.07.2020. ... Katastarska općina: 3237480, POREČ - ETAŽNA KNJIGA ... IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE. Potrebni dokumenti kod procjene nekretnine: Za stan ili poslovni prostor – etažno vlasništvo: izvod iz zemljišne knjige ili izvod iz knjige položenih ugovora - ... U Istarskoj županiji katastar i zemljišne knjige otoka vode se (odnosno trebaju se ... Općinski sud u Poreču - pokriva otoke: Barbaran, Karbola, Sv. Nikola, ... Feb 19, 2019 — IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE ... Zakona o zemljišnim knjigama (NN br. 91/96, ... o. u stečaju, OIB: 88166554180, Poreč Istarskog razvoda 11, ... Posjedovni list vadiš u katastru, izvadak iz zemljišne knjige u gruntovnici ( zk ... Općinskog suda u Poreču dostavljen je u formi zahtjeva za zabilježbu, ... Povezivanje knjige položenih ugovora i zemljišne knjige ... RH je podnijela žalbu spram rješenje Općinskog suda u Puli, Stalna služba Poreč, Z- 2378/15. izmjerom, osnivanja i obnove zemljišnih knjiga (u daljnjem tekstu: Detaljni plan), u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo ... ODVODNJA POREČ D.O.O. ZA DJELATNOST JAVNE ODVODNJE, OIB: 67294322519, POREČ, MLINSKA 1. Potvrđuje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljišne knjige na ... search.type.address; search.type.settlement; search.type.city; search.type.cadastralMun; search.type.jms; search.type.county. {{settlement.name}}. Jun 23, 2021 — Izvadak iz zemljišne knjige; Energetski certifikat; Tlocrt stana; Predugovor; Ugovor o kupoprodaji; Prijedlog za upis u zemljišnu knjigu ... E-izvadak.pravosudje.hr, njegove teme (e knjige, vlasnicki list, ... zemljišnoknjižni odjel slunj - Zemljišne knjige - e-izvadak, statistika GK. Izdvojeno mjesto rada u Poreću-Parenzo, Obala M.Tita 4 ... Dokaz o pravu korištenja objekta ili zemljišta (izvadak iz zemljišne knjige ili drugi. by A Poropat · 2013 · Cited by 1 — Amorino Poropat, Institut za poljoprivredu i turizam Poreč, Karla Huguesa 8, ... ske to se mo e očitati iz zemljišne knjige kroz povijest građevinskog ... Zemljišne knjige su javne knjige o pravnom stanju nekretnina mjerodavnom za ... i zatražiti zemljišno-knjižni izvadak bilo koja zainteresirana strana. izvadak iz zemljišne knjige poreč. ugg popust. tko želi biti milijunaš 2019 youtube. hgspot popust na gotovinu. štrajk učitelja 2019. siječanj. Stranke, također, u javnobilježničkim uredima mogu dobiti službeni izvadak iz zemljišnih knjiga, što znači da za to također više nije potrebno ići u ... donijelo je. O D L U K U o uvjetima odobravanja ulaska u pješačku zonu Grada Poreča-Parenzo ... dokaz o vlasništvu nekretnine (izvadak iz zemljišne knjige). Oct 11, 2015 — Zasad su dovršene četiri zone, a izvadci su dostupni na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa, aplikaciji e-izvadak. Radi se o zonama od ... ... se povodom zahtjeva investitora „URBES MARITIMAE IMMOBILIARE“ d.o.o. Poreč, ... stranke u postupku (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor). Mar 6, 2017 — Preuzmite službene podatke katastra i zemljišne knjige putem sustava ... izvadak iz Baze zemljišnih podataka/zemljišnoknjižni izvadak.
Bing Google