http://draaiorgelmaastricht.nl/

Registar trgovački sud

No information is available for this page.Learn why Sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu. radno vrijeme za građane i odvjetnike: 09:00 do 12:00 sati; telefonski upiti o stanju spisa: od 13:00 do 14:00 ... Nov 11, 2021 — postupaju u registarskim stvarima i vode sudske registre,; odlučuju o prijedlozima u svezi s osnivanjem, radom i prestankom trgovačkog društva, ... Obrazac ispunjen elektronički dostavlja se sudskom registru nadležnog trgovačkog suda osobno, putem pošte ili elektroničkim putem (e-mailom). Time su stvoreni uvjeti za elektronički pristup sudskom registru i trgovačkom sudu putem interneta uz korištenje Nacionalnog identifikacijskog i ... Aleksandra Mažić; Pauza; 12:00 - 12:30; Sudski registar; Predsjednik odjela; Željka Bregeš; Sudski registar pisarnica; Voditelj; Sonja Đurašinović; RV ... Visoki trgovački sud Republike Hrvatske 10000 Zagreb Berislavićeva 11. Telefon: 00-385-1-4896-888 - Centrala. Feb 23, 2012 — Članak 2. Registar vodi posebna ustrojstvena jedinica trgovačkog suda po posebnim propisima i pod neposrednim nadzorom predsjednika suda, suca u ... (1) Registar vode trgovački sudovi (u daljnjem tekstu: registarski sudovi). ... ovim Zakonom imenuje predsjednik Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, ... Za osnivanje trgovačkog društva - društva s ograničenom odgovornošću ili dioničkog ... Po upisu u sudski registar rješenje vam dostavlja trgovački sud. Kada inozemni ulagač osniva ili sudjeluje u osnivanju trgovačkih društava ... upis te djelatnosti u sudski registar ... gistraciju kod trgovačkog suda,. Stupanjem na snagu Pravilnika o načinu upisa u sudski registar (NN 22/12) putem ... Nakon što sud zaprimi elektroničku prijavu za osnivanje trgovačkog ... Javni registar sastoji se od registra poduzeća, trgovačkog registra, ... Registarski sud objavljuje upise u javni registar, njihove izmjene i brisanja te ... Portal njemačkog trgovačkog registra (Handelsregister) vodi Ministarstvo pravosuđa savezne države Sjeverne Rajne – Vestfalije u ime drugih njemačkih saveznih ... Aug 20, 2020 — Nakon toga će trgovački sud u sudski registar upisati i adresu elektroničke pošte. Adresa elektroničke pošte je podatak koji se, ... Pravilnika o upisu u sudski registar: „Upis adrese elektroničke pošte. Članak 52. Zahtjev za upis adrese elektroničke pošte podnosi registarskom sudu na Tt ... Druga opcija je provjera osobno u sudskom registru Trgovačkog suda, u Zagrebu ... Trgovački sud u roku od tri dana provjerava prijavu rezervacije imena te ... Upis društva u sudski registar pod brojem: FN 141709x. Trgovački sud: ... Član Trgovačke komore Tirola ... Trgovački sud: Industrijski sud Innsbruck. je prvostupanjskom sudu podnio prijavu za upis u sudski registar razrješenja ravnatelja i imenovanja v.d. ravnatelja, a prvostupanjski je sud donio ... registar ... Mar 27, 2019 — Trgovački sud u Zagrebu je 26. ožujka 2019. godine donio rješenje kojim je u sudskom registru izmijenjena tvrtka društva Aisle HoldCo d.d. u ... Mar 27, 2019 — Trgovački sud u Zagrebu je 26. ožujka 2019. godine donio rješenje kojim je u sudskom registru izmijenjena tvrtka društva Aisle HoldCo d.d. u ... Sud upisa u registar: Trgovački sud u Zagrebu MBS: 080524815, MB:01950096, Transakcijski račun 2484008-1103061365, IBAN: HR5924840081103061365 otvoren kod ... Ime trgovačkog društva mora se jasno razlikovati od trgovačkog društva već upisanog u sudski registar kod istog suda. ako je ime slično, pravilo je da se ... Sustav za vođenje sudskog registra (u daljnjem tekstu: sudski registar) je ... Računalo registra je svako računalo u trgovačkom sudu u koje je ugrađena ... Tt-09/13867-2. MBS:080443683. Trgovački sud u Zagrebu po sucu pojedincu Željka Bregeš u ... 32, društvo upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod. Trgovački sud u Splitu, po sucu pojedincu Edi Maleš, u registarskom predmetu upisa u sudski registar osnivanja društva s. Trgovački sud u Splitu rješenjem poslovni broj Tt-08/1076 od 25. travnja 2008. ... sudu zahtjev za upis u sudski registar zabilježbe spora na poslovnom ... čime se pokreće postupak za upis u sudski registar pri Trgovačkom sudu. ... Nakon što je obavljen upis u sudski registar, trgovački sud dostavlja Narodnim ... Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar - Trgovački sud u Zagrebu ... Iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva: 7.119.700,00 kuna, ... Dec 24, 2020 — Hoteli Maestral dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam/ Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku. Na ovoj stranici možete pretražiti sve sudske elektronske registre poslovnih ... suda - koja se izdaje na zahtjev zainteresiranog lica na propisan način. Apr 19, 2017 — TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU Adresa: Amruševa 2. Tel: 01 4897 222. Fax: 01 4920 871 * Upisom u sudski registar trgovačka društva postaju članovi: Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu, ... Iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva, te da li je temeljni kapital ... Stupanjem na snagu Pravilnika o načinu upisa u sudski registar (NN 22/12) ... Rok od 24 sata ne odnosi se na prijave koje su Trgovačkom sudu podnesene u ... TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU. Sudski registar. Zagreb, Petrinjska 8 ... Zakona o sudskom registru („Narodne novine“ broj 1/95., 57/96., 45/99., 54/05., 40/07.) ... Upisano u sudski registar – Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080347739, OIB: 47432874968. Transakcijski račun otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, vrijeme Prve austrijske vladavine, Trgovački sud ne spominje. 15. travnja 1811. ... U registre Okružnog / kao trgovačkog / suda upisivale su se i zadruge. Kozarca 19, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru pod MBS 010038177, kao društva koje se dijeli i DARKOM. Mar 1, 2021 — Trgovački sud u Zagrebu po sucu pojedincu Beatrix Crnogorac u registarskom predmetu upisa u sudski registar promjena zastupnika. Trgovački sud u Splitu, po sucu pojedincu Jozi Ćaleti, u registarskom predmetu upisa u sudski registar promjene tvrtke i promjene odredbi izjave o osnivanju ...
Bing Google