http://draaiorgelmaastricht.nl/

Izvršenje proračuna za rujan 2017

Plan isplata proračunskim korisnicima za veljaču 2017. godinu. 02.08.2019. ... Plan isplata proračunskim korisnicima za rujan 2017. godinu. 02.08.2019. Izvršenje proračuna. Sektor za izvršavanje državnog proračuna u okviru svoje djelatnosti: obavlja plaćanja u domaćoj i inozemnoj valuti na temelju zahtjeva ... ... Plan isplata proračunskim korisnicima za 2018. godinu · Plan isplata proračunskim korisnicima za 2017. godinu · Plan isplata proračunskim korisnicima za ... Priprema proračuna · Izvršenje proračuna · Računovodstvo · Sektor za normativno-pravne ... Plan isplata proračunskim korisnicima za rujan 2020. godine. Priprema proračuna · Izvršenje proračuna · Računovodstvo · Sektor za normativno-pravne ... Plan isplata proračunskim korisnicima za rujan 2019. godine. Priprema proračuna · Izvršenje proračuna · Računovodstvo · Sektor za normativno-pravne ... Plan isplata proračunskim korisnicima za rujan 2018. godinu. Priprema proračuna · Izvršenje proračuna · Računovodstvo · Služba za normativno-pravne ... Plan isplata proračunskim korisnicima za rujan 2016. godine. Priprema proračuna · Izvršenje proračuna · Računovodstvo · Služba za normativno-pravne ... Plan isplata proračunskim korisnicima za rujan 2015. godinu. Izvješće o odgodi plaćanja, obročnoj otplati duga te otpisu ili djelomičnom otpisu potraživanja - rujan 2017. 02.08.2019. | xls (18kb) ... REPUBLIKA HRVATSKA. GRAD ZAGREB. Gradonačelnik. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU. PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA 2017. (Prijedlog). Zagreb, rujan 2017. Nov 30, 2021 — Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba ... Zagreba za 2017., pdf; Izvšenje Proračuna Grada Zagreba za 2017. DV Ribica Izvršenje proračuna 30.06.21 ... Izvršenje proračuna 2020 Posebni dio ... Izvještaj o podmirenim dugovanjima na dan 13.09.2017. Proračun Općine ... rujan 2017. Gradsko vijeće Grada Omiša na svojoj 3. sjednici održanoj dana 6. rujna 2017. godine donosi. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ... O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZADRA. ZA 2017. GODINU. Zadar, rujan 2017. ... Na sadržaj polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna primjenjuju se odredbe ... POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2021. GODINU ... Godišnje izvršenje proračuna za 2020. godinu ... POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sutivan za 2017. godinu ... VRTIĆ SUTIVAN IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 01.01.2017 – 30.06.2017 ... Zadar, rujan 2017. Izvršenje proračuna. Ukupno raspoloživa sredstva razdoblja 23.762.292,16 kn. Ukupno rashodi i izdaci 337.783.440,41 kn. Prijedlog-izvještaja-godišnjeg-izvršenja-Proračuna-Općine-Tordinci-za-2020.-godinu ... Polugodišnji-izvještaj-o-izvršenju-Proračuna-za-2017.-godinu. o razrješnici za izvršenje proračuna Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća za ... o daljnjim mjerama u vezi s razrješnicom za financijsku godinu 2017. GRAD OSIJEK. GRADSKO VIJEĆE. I Z V J E Š T A J. O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OSIJEKA. ZA RAZDOBLJE I.–VI. MJESEC 2017. GODINE. Osijek, rujan 2017. OPĆINSKI NAČELNIK. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG. IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA. OPĆINE VUKA. ZA 2017. GODINU. Rujan, 2017. godina ... 27.9.2017. II. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga Op&#... divider ikona. 28.4.2017. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Kolan za 2021. godinu - pogledaj ... 3.2. Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2017. poslove izrade nacrta općih i pojedinačnih akata vezanih uz prihode, proračun i njegovo izvršavanje kao i druge poslove vezane uz djelatnost financiranje ... Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2017. godinu sadrži i ... Budući da je proračun donesen tek kroz mjesec rujan nije bilo vremena za ... Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2017.g.: Godišnji izvještaj za 2017 ... Odluka o izvršenju Proračuna 2017 ... Proračun. Ministarstvo mora prometa i infrastrukture - OIB: 22874515170 ... 2017. Izmjene i dopune Financijskog plana Ministarstva mora, ... IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KRAVARSKO ZA 01.01. ... Otvara se savjetovanje o Prijedlogu proračuna Općine Kravarsko za 2017. godinu. Jul 17, 2018 — Odredbe o Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za. 2017.godinu - normativni dio. 4. 1. Opći dio proračuna ... Četvrtak, 30. rujan 2021. Gradsko vijeće raspravljalo o izvještaju o izvršenju proračuna u prvih šest mjeseci. Utorak, 7. rujan 2021. Proračun Grada Rijeke u ... Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021. ... Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2019. ... 30. rujan 2017. Proračun 2020/2022 - Općina Brinje. ... Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Brinje za razdoblje od 01.01.-30.06.2021. godine ... 2017/2018. Izvršenje proračuna za prvih šest mjeseci 2021. godine ... IZVRŠENJE I-VI 2021. godine Plan razvojnih projekata NEG.I –VI 2021. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021. godinu ... Proračun 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. ... Proračun za 2017. godinu. Općinsko vijeće općine Rugvica na svojoj 3. sjednici održanoj dana 06.09.2017 donosi. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ. O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE RUGVICA ZA. 2017. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O. IZVRŠENJU PRORAČUNA. OPĆINE KONAVLE. ZA 2017. Cavtat, rujan 2017. ... IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2017. Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana proračunskog korisnika Općine Vrsi (razdoblje 2018.-2020.) 2017: Godišnji izvještaj o izvršenju ... Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sračinec za 2020. godinu ... Ostvarenje Proracuna Opcine Sracinec za sijecanj – rujan 2017. godine.pdf. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2016. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2016. S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU:. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Viškovci ... i dopune Plana Proračuna Općine Viškovci za 2018. godinu, rujan 2018. ... 2017. godina.
Bing Google