http://draaiorgelmaastricht.nl/

E zemljišne knjige zadar

Uputa: Nakon što odaberete ZK odjel i Glavnu knjigu moći ćete unijeti podatak o ... oznaku katastarske čestice kako je ista upisana u zemljišnoj knjizi. Broj k.č. Katastarska općina. Broj PL. Broj D.L.. Adresa katastarske čestice/ Način uporabe katastarske čestice/ Način uporabe zgrade, ... Općinski sud / ZK odjel: · Knjiga PU*: · Broj poduloška*: · Povijesni pregled:. Koordinate HTRS96(E,N):. Mjerilo: ©2014-2021 - Ministarstvo pravosuđa i uprave te Državna geodetska uprava. Sva prava pridržana. Izjava o pristupačnosti. Zemljišne knjige su javne knjige u koje se upisuju podaci o pravnom stanju nekretnina mjerodavnom za pravni promet. Zemljišna knjiga sastoji se od glavne ... Priopćenja i obavijesti · Rješava parnične , izvanparnične i ovršne predmete, · Rješava ostavinske predmete, zemljišnoknjižne predmete i vode zemljišne knjige, ... DIGITALNE ZEMLJIŠNE KNJIGE Uvid u e-izvadak iz zemljišnih knjiga. UREĐENA ZEMLJA - NACIONALNI PROGRAM SREĐIVANJA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA Zemljišnoknjižni izvadak je dokaz o vlasništvu ili nekom drugom pravu koje može biti predmetom upisa u zemljišnu knjigu. Feb 2, 2018 — Zbog važnosti poslova obnove zemljišnih knjiga za dijelove k.o. Diklo, Bokanjac i Crno, Grad Zadar sufinancirat će navedeni postupak. E-mail E- ... U sustavu se nalazi nekoliko modula (GIS, E-planovi, E-Katastar , E-zemljišne knjige, G maps), od kojih su najvažniji GIS i E-planovi. ... površina i oni su osnova za vođenje zemljišnih knjiga. Danas se u katastar upisuju vlasnici katastarskih čestica. Ako ste e-Građanin prijepis/izvod iz ... Katastar i Zemljišna knjiga u razdoblju vladavine komunizma nisu uživali potporu već su ... su u 56 sela i čuvaju se u Državnom arhivu u Zadru. Jan 12, 2018 — Osnivanje, obnova i dopuna zemljišne knjige provodi po službenoj dužnosti ... ZADAR - Da je obnova zemljišnih knjiga, unatoč financijskoj ... Zadru od 31. srpnja 2020., otvorena je zemljišna knjiga formirana u ... Danom objave ovog oglasa na e – Oglasnoj ploči suda otvoren je ispravni postupak. KONTAKT. Voditeljica odjela Albina Smolić Ročak, dipl. ing. geod. Elizabete Kotromanić 4 23000 Zadar Tel: (023) 202 016, 202-000. Fax: (023) 202 036 Nov 18, 2011 — Aktualne zemljišne knjige datiraju još iz vremena austrougarske uprave, ... Zvonko Biljecki, pročelnik Područnog ureda za katastar u Zadru ... Dec 31, 2020 — 3. II. OPĆI PODACI O STRUKTURI OPĆINSKIH SUDOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ . ... ispravni postupci, povezivanje zemljišne knjige i knjige ... Preuzimanje prostornih podataka · Preglednik. © 2021 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Podaci. Pretraživanja. Rezultati. Jun 6, 2019 — Predsjednica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Zadru donijela je dana 4. lipnja 2019. godine Odluku o otvaranju dijela zemljišne ... 3. 1.3 Naslov : Kotarski sud u. Biogradu. 1.4. Kratica naslova fonda : ... i katastarskim česticama) te vrše upisi vlasnika u zemljišne knjige. Mar 27, 2020 — [9] ZIS je informacijski sustav u kojem se pohranjuju, održavaju i vode svi podaci zemljišnih knjiga (članak 6. stavak 2. ZZK-a). [10] eNotar je ... Oct 15, 2021 — pregledom izvatka iz zemljišne knjige u elektronskom obliku za k.o. Z. ... M.2 , a na temelju Odluke Skupštine općine Zadar o prijenosu ... Aug 10, 2021 — projektant: Mladen Žanić, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 394 ... Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Zadru, Zemljišno-knjižni ... U sustavu se nalazi nekoliko modula: E-Katastar, E-zemljišne knjige, G maps te najvažniji GIS i E-planovi. Svi podaci koji se nalaze u GIS sustavu Grada Zadra ... Vrsta; Općinski sud; Žalbeni sud; Županijski sud u Zadru; Adresa suda; Borelli br.9, 23000 Zadar ... 3, Tomislav Bago, Općinski sud u Zadru, opširnije. Aug 2, 2017 — Potvrđuje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljišne knjige na datum ... 3. Magaš Josip po opunomoćeniku Papić Miše odvj. iz Zadra. Oct 10, 2016 — odjelu Opdinskog suda u Zadru, Stalna sluZba Biograd rVm, ... Od dana 10. listopada2016., kao dana otvaranja zemljiSne knjige zak.o. Mar 16, 2014 — INPROX SISAK CENTAR D.O.O. ZAGREB, DALMATINSKA 3/II ... zemljišnu knjigu vodi Općinski sud u Zadru, označeni kao sporedni ulošci. Oct 14, 2015 — I. U zemljišnoj knjizi za k.o. Preko u zk.ul. ... 3431/22 površine 3 m2 i čest.zem. ... između ostalih, i u korist Županije zadarske. R. brOznakaGradAdresaPočetna cijena u; kunamaIzno...1PP 1710ZagrebAntuna Gustava Matoša 5, prizemlje101.000,0010.1...2PP 3206ZagrebPalmotićeva ulica 29 a, podrum174.000,0017.4...3PP 426PuliJapodska ulica 66B, suteren428.000,0042.8...View 4 more rows Jan 22, 2020 — Također, napravili smo i neka zakonska rješenja koja su ubrzala postupke, došlo je do spajanja zemljišnih knjiga i katastra, ... Mar 28, 2017 — odvjetnici i javni bilježnici kao ovlašteni korisnici moći će podnositi prijedlog za upis u zemljišnu knjigu elektroničkim putem po ... May 25, 2018 — Ministar državne imovine Goran Marić i ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković potpisali su u petak u zgradi Ličko-senjske županije sporazum o ... Jun 28, 2019 — (3) Usklađeni podaci zemljišne knjige i katastra vode se u Bazi zemljišnih podataka (u daljnjem tekstu: BZP) unutar ZIS-a. (4) Sukladno ovom ... Sep 3, 2004 — u prazan prostor obrasca na crti (2) iza riječi »Općinski sud u« navodi se ime suda koji vodi zemljišnu knjigu u kojoj se treba provesti ... Preuzimanje prostornih podataka · Preglednik. © 2021 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Podaci. Pretraživanja. Rezultati. Dec 18, 2018 — U Ministarstvu ističu da se reforma zemljišnih knjiga i katastra pod nazivom ... e-Građani sami podnesu prijavu za upis u zemljišnu knjigu, ... Mar 2, 2015 — informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra ... Koprivnica i Samobor) i 13 katastarskih ureda (Zadar, Požega, Bjelovar, Daruvar, ... 4. suvlasnički dio: 121/1000 etažno vlasništvo (E-4) – 1. etažna jedinica B1 koja se ... Glavna knjiga: k.o. Zadar Izvadak iz zemljišne knjige: zk.ul. Katastar i Zemljišna knjiga u razdoblju vladavine komunizma nisu uživali potporu već su ... su u 56 sela i čuvaju se u Državnom arhivu u Zadru.
Bing Google